Sztuka

Pojęcie sztuka odnosi się do wszystkiego, co powinno znaleźć się w ramach dorobku kulturowego oraz cywilizacyjnego człowieka. Jeżeli chodzi o to, na czym bazuje sztuka we współczesnym wymiarze, to jest to zbiór przeróżnych utworów, dzieł artystycznych w swym charakterze. Wielu znawców sztuki jest zdania, że termin sztuka jest na tyle szerokim zagadnieniem, że nie ma opcji jego pełnego określenia, trafnego, jednoznacznego zdefiniowania i ujęcia braided cable sleeving w jakieś ramy czy struktury. Warto wspomnieć, że te granice terminu tu charakteryzowanego systematycznie są redefiniowane, a wynika to z faktu, iż non stop tworzone są kolejne istotne dzieła artystyczne, utwory, a nawet i w błyskawicznym tempie rodzą się całe nowe formy czy gatunki artystyczne. W związku z tak obszernym zagadnieniem, z jakim mamy do czynienia, śmiało można rzec, iż sztuka przybiera rozliczne funkcje. Po pierwsze jest to rola społeczna, po drugie dydaktyczna, estetyczna, ale też terapeutyczna. Niemniej jednak nie da się i także wszystkich owych funkcji faktycznie zdefiniować i zamknąć w jakiejś jednej  teorii, bo jest ich zbyt wiele. Sztuka stworzona została zatem wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Wszystko, co od początku swojego istnienia człowiek przetrwało, jak najbardziej zaliczane jest do terminu sztuka w jego szerokim ogólnym znaczeniu. Już ludzie pierwotni przywiązywali do sztuki ogromną wagę, tworząc rozmaite amulety, figurki, posągi, które miały wykazywać silny związek z obrzędami o charakterze magicznym, jakie były typowymi zwyczajami wśród ludów pierwotnych. Warto wspomnieć także o definicji sztuki w wymiarze antycznym i średniowiecznym. Przede wszystkim, patrząc na to z etymologicznego punktu widzenia – jest to pojęcie wywodzące się z języka łacińskiego od słowa ars oraz greckiego pojęcia techne.