Funkcje sztuki

Sztuka, jak każda dziedzina wiedzy, posiada odpowiedni rodzaj funkcji, które zostały jej przypisane. Generalnie  rzecz biorąc, warto wspomnieć o tym iż ta nauka opiera się przede wszystkim na rozlicznych funkcjach społecznych. A mianowicie, należy wspomnieć o funkcji komunikacyjnej. Polega ona w wielkim skrócie ujmując na tym, że artysta kontaktuje się z odbiorcą poprzez dzieło, które tworzy. To jest jego forma porozumiewania się z nim. Następny rodzaj to funkcja poznawcza, która jak same jej nazewnictwo wskazuje- koncentruje się na poznawaniu nie tylko dzieła artystycznego, ale też i historii związanej z przodkami, z tym jakie realia niegdyś panowały, style, konwencje, formy. Kolejna kwestia to pełnienie przez sztukę funkcji etycznej, a mianowicie propagandowej czy też wychowawczej, bo tak też tę rolę się inaczej określa. Jest to opcja opierająca się na uczeniu, wychowywaniu, kształtowaniu, skłanianiu do refleksji, a w konsekwencji tego akcentowane są określone normy, reguły czy też wzorce postępowania. Jeszcze co innego to funkcja religijna, czyli inaczej rola metafizyczna, polegająca na tworzeniu takich dzieł, które mają pobudzać ludzkie uczucia- mogą to być rzeźby, architektura, muzyka, obrazy. To, w jaki sposób autor je przedstawi, to już kwestia jego wizji artystycznej i kreatywności, niemniej jednak chodzi o to, żeby dzieło o funkcji religijnej służyło życiu duchowemu, kształtowaniu postaw religijnych. To tematyka wiązana z rozmaitymi przedstawieniami Boga. Pierwsze takie dzieła poświęcone na przykład mitycznym bóstwom, stworzone zostały przez Michała Anioła. Z nich zasłynął również Leonardo da Vinci. Kolejna ważna funkcja sztuki to funkcja emocjonalna, która opiera się na tańcu i muzyce, a także rola terapeutyczna, która opiera się na leczeniu poprzez wybrane formy i postaci sztuki. Jest to przeżywanie swego rodzaju oczyszczenia psychiki czyli katharsis na skutek podziałania wybraną formą sztuki- poezjoterapią, muzykoterapią, biblioterapią, filmoterapią czy wideoterapią, dramoterapią, choreoterapią, ludoterapią i chromatoterapią.