Jak fotografować niebo?

W jednym z poprzednich odcinków omawialiśmy gromadę otwartą Hiady, która jest jedną z najbliższych nam gromad. Na liście najbliższych znajdują się także Plejady – inna urokliwa gromada leżąca, podobnie jak Hiady, w konstelacji Byka. Jeśli jednak mówimy, że gromady leżą blisko nas, musimy kotłownie kontenerowe w jakiś sposób umieć ocenić ich odległość od Ziemi. To wcale nie jest łatwe, co pokazały ostatnie lata, w których pojawiły się duże kontrowersje odnośnie wyznaczenia dystansu do Plejad. Problem wyznaczania odległości w Kosmosie jest jedną z najważniejszych dziedzin astronomii i świetnie nadaje się na kolejną dygresję.

Nie omieszkamy więc skorzystać z tej okazji. Nie waham się napisać, że bardzo dokładna znajomość odległości do najbliższych gromad gwiazdowych to jedno z najważniejszych zadań współczesnej astronomii. Wyznaczanie odległości obiektów we Wszechświecie odbywa się na zasadzie tzw. kosmicznej drabiny. Najpierw poznajemy odległość do bliskich obiektów, kalibrujemy jasności obecnych w nich „świec standardowych”, następnie odnajdujemy te świece w dalszych obiektach i dokonujemy kolejnego pomiaru odległości i kolejnej kalibracji. Następnie, znów przesuwamy się do dalszych obiektów.
Napisane przez: