Fotografia obiektów kosmicznych

Gromady otwarte są bardzo ważnymi obiektami w kosmicznej drabinie odległości, bo zawierają wspomniane wcześniej cefeidy, a jednocześnie często znajdują się na tyle blisko nas, że możemy wyznaczyć do nich odległość metodami geometrycznymi. Dlaczego metody geometryczne są tak ważne? Dlatego, że są najbardziej bezpośrednie i najmniej czułe na inne czynniki. W szczególności wszystkie metody pomiaru odległości oparte o pomiary jasności muszą uwzględniać wpływ gazu i pyłu międzygwiazdowego, który pochłania światło. Co więcej, pochłania w sposób szczególny, mocniej wyłapując fotony bardziej energetyczne.

W efekcie zmienia się nie tylko jasność obserwowana gwiazdy ale także jej kolor. Uwzględnienie wpływu ekstynkcji międzygwiazdowej (nazywanej też przez astronomów poczerwienieniem) jest bardzo trudne i często stanowi główne źródło błędów w uzyskiwanych wynikach. Metody geometryczne nie zależą od jasności obiektów i ekstynkcji międzygwiazdowej, przez co wyznaczają odległość bezpośrednio i bardzo dokładnie. Historycznie rzecz ujmując są też jednymi z pierwszych stosowanych w astronomii.
Napisane przez: