Muzyka

Muzyka to jedna z najważniejszych form sztuki, której nazewnictwo wzięcie zostało od greckiego terminu mousike i oznacza sztukę dźwięków. Muzyka zaliczana jest do sztuk pięknych, jest to kategoria artystyczna, jaka niewątpliwie wpływa na psychikę ludzką. Dźwięki mogą na funkcjonowanie człowieka mieć naprawdę mocny wydźwięk. Jeżeli chodzi natomiast o struktury dźwiękowe, to są one w muzyce zbudowane z rozmaitych zestawów fal akustycznych. Celowo mają one dostosowane odpowiednio częstotliwości a także rozmaite amplitudy. Co więcej, między wspomnianymi częstotliwościami i amplitudami występuje także opcja ciszy między nimi. Muzyka stanowi element sztuki, którego celem okazuje się samoekspresja. Przekazywane są subiektywna odczucia muzyka, kompozytora czy tez wykonawcy, który ową muzykę prezentuje. W ten sposób wywołuje się wyraźny wpływ na reakcje, świadomość oraz odczucia słuchaczy. Następna kwestia to to, że w muzyce wykorzystywane są instrumenty rozmaitego typu – dźwięki są naturalne, nieartykułowane, elektroniczne itd. Jeżeli chodzi o muzykę, niewątpliwie trzeba stwierdzić, iż jest to jedna z form kultury i dorobku cywilizacyjnego człowieka, bowiem towarzyszy ona w swych rozlicznych format od dawien dawna. Muzyka zawsze była obecna w życiu człowieka – przy pracy, zabawie, ale też w rozmaitych zwyczajach, świętach czy obrzędach, a nawet przy relaksie. Na formę muzyczną składają się takie jej elementy jak agogika, dynamika, harmonika, rytmika, melodyka, artykulacja, kolorystyka.

Przypominamy iż u nas w Fabryce Drutu co jakiś czas będą pojawiać się wydarzenia muzyczne - koncerty, warsztaty tudzież zwykłe tak zwane chillowanie z muzyką. Będziecie informowani na bieżąco na stronie bądź na portalu społecznościowym.